* Samospráva

 Momentálne je oficiálna webová stránka neaktualizovaná z dôvodu vytvárania novej obecnej webovej stránky. Ďakujem za porozumenie.

starosta obce, Štefan Benko

Adresa úradu:
Obec Stredné Plachtince
Č. 110
991 24 Stredné Plachtince

Telefón: +421 47 48 30 301 ,0918389863 ,0907602137

E- mail: obec_str.plachtince@stonline.sk

Starosta obce : Štefan Benko 

Zástupca starostu : Tatiana Penksová 
Poslanci obecného zastupiteľstva:
Mgr. Petra Andoková
Mgr. Jaroslav Ďuriš
Alena Hlivárová
Juraj Sölský
Pavel Škreňo
Dušan Šúňava 

Kontrolórka obce: Bc.Slávka Čerpáková

Pracovníčka OcÚ: Anna Benková 
                                   Eva Cesnaková

Úradné hodiny:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
12:20 - 16:00
12:20 - 16:00
12:20 - 17:00
12:20 - 16:00
12:20 - 16:00

 

Symboly obce

Zachovali sa i niektoré údaje, mená o samospráve obce:,,1750 Šinkou Jano Richtár, Ferou Ján Režný Polgár, Svák Gyuro Prísažný“. Písať ani jeden z nich nevedel, ich podpisy sú krížiky za menom.
Zachovali sa na listine, ktorá nie je dôležitá po stránke výpovednej. Dôležitou ju robí: „..copotwrzugeme najsi običegnou Dedinskou pečeti...“ Okrúhla obecná pečať Stredných Plachtiniec: lemeš a čerieslo postavené zvisle, nad hrotami sa nachádza neporušená sigla „P“ a ďalšia je otázna, nakoľko je tam pečať poškodená. Okolo sú obilné klasy - pšeničné a celkom na okraji z jednej i druhej stromy po tri hviezdičky alebo kvietky.

V roku 2003 Heraldická komisia SR pri Ministerstve vnútra SR schválila navrhnuté symboly obce a zapísala ich do Heraldického registra SR pod signatúrou S - 234/03. Symboly tvoria erb a vlajka.